منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نحوه ثبت نام ازاد 96دکتری» ثبت شده است

۰۳
آبان

گرایش‌  های علوم‌ جانوری‌


علوم‌ جانوری‌ به‌ مطالعه‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ جانوران‌ می‌پردازد و دارای‌ سه‌ بخش‌ اصلی‌ جانورشناسی‌ یا بیوسیستماتیک‌، فیزیولوژی‌ جانوری‌ اعم‌ از انسانی‌ و حیوانی‌ و بافت‌شناسی‌ و جنین‌شناسی‌ جانوری‌ است‌.بسیاری‌ از گرایش‌های‌ زیست‌شناسی‌ وابسته‌ به‌ علوم‌جانوری‌ هستند. برای‌ مثال‌ یک‌ محقق‌ علوم‌سلولی‌ و مولکولی‌ تا با یک‌ جانور و وضعیت‌ زیستی‌ آن‌ آشنا نباشد، نمی‌تواند روی‌ سلول‌ آن‌ کار کند. یک‌ محقق‌ ژنتیک‌ نیز در آغاز باید بیولوژی‌ جانور را به‌ طور کامل‌ بداند و بعد در زمینه‌ ژنتیک‌ آن‌ کار کند. 

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۰۳
آبان

آزمون دکتری زیست شناسی جانوری


ظرفیت دکتری زیست شناسی جانوری


در سال گذشته در رشته علوم جانوری دانشگاه های روزانه حدودا 34 نفر ، در دانشگاه های شبانه یا نوبت دوم حدودا 4 نفر و در پردیس های خودگردان حدودا 1 نفر را جذب کردند. از برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه تهران ، دانشگاه شیراز ،  دانشگاه اراک ، دانشگاه خوارزمی ، دانشگاه دامغان ، دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد. دانشگاه آزاد بصورت شفاف ظرفیت واقعی اش در رشته علوم جانوری را مشخص نکرده است. 

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۰۳
آبان

منابع کنکور دکتری رشته زیست شناسی جانوری


جانورشناسی:

1ـ جانورشناسی Barnez

2ـ جانورشناسی، دکتر منیژه کرمی

3ـ بافت‌شناسی پایه، لوئیز سی‌جان کوئیرا، ترجمه شارقی قهرمان

4ـ جنین‌شناسی، کاظم پریور

5ـ بافت‌شناسی انسانی پایه، محمد صادق رجحان

6ـ جانورشناسی عمومی، دکتر طلعت حبیبی

7ـ بافت‌شناسی جانوری، دکتر شمس لاهیجانی

8ـ بافت¬شناسی پایه جان کوئیرا

9ـ زیست¬شناسی تکوینی اسکات گیلبرت

 10ـ جنین¬شناسی کاظم پریور

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه