منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری علوم پایه

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۲۹ مطلب با موضوع «زیست شناسی» ثبت شده است

۳۰
ارديبهشت

منابع آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی


کنکور دکتری زیست فناوری میکروبی


رشته زیست فناوری میکروبی جزو رشته های امتحانی گروه علوم پایه است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 ، تمامی داوطلبانی که از تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند . رشته زیست فناوری میکروبی در سال 96 در دوره های روزانه ، نوبت دوم و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو داشته است . در ادامه این مقاله به بررسی سوالات و منابع آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی می پردازیم .سوالات آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۲۹
ارديبهشت

معرفی آزمون دکتری بیوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

منابع آزمون دکتری بیوفیزیک


در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری بیوفیزیک دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم.

1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی :

در آزمون دکتری آزاد رشته بیوفیزیک از عنوان ها و مطالب زیر سوال طرح می گردد و ضریب هر درس به شرح زیر است :
ردیف

عنوان درس

ضریب

1

بیوفیزیک سلولی

1

2

بیوفیزیک مولکولی

1

3

بیوفیزیک نظری

1

4

بیوفیزیک پرتوی

1

5

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

1

6

روشهای بیوفیزیک – نظری و عملی

1

7

زبان تخصصی انگلیسی

2

2-     دانشگاه های پذیرنده دکتری آزاد بیوفیزیک :

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۲۹
ارديبهشت

منابع آزمون دکتری بیوفیزیک


منابع کنکور دکتری بیوفیزیک


رشته بیوفیزیک جزو رشته های امتحانی گروه علوم پایه است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 ، تمامی داوطلبانی که از تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند . رشته بیوفیزیک در سال 96 در دوره هایبورس اعزام به خارج ، روزانه ، نوبت دوم و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو داشته است . در ادامه این مقاله به بررسی سوالات و منابع آزمون دکتری بیوفیزیک می پردازیم .سوالات آزمون دکتری بیوفیزیک

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۲۹
ارديبهشت

معرفی رشته بیوشیمی

بیوشیمی چیست:

بیوشیمی علمی است که در سطح مولکولی به ماهیت موجودات زنده و همچنین کلیه فرآیندهای حیاتی می پردازد.

بنابر این زمینه مطالعاتی این علم تمام موجودات زنده و هدف اصلی آن کشف کلیه فرآیندهای حیاتی در سطح ملکولی می باشد.

منابع آزمون دکتری بیوشیمی


بخشی از بیوشیمی که به ساختار و عملکرد بدن انسان توجه بیشتری می نماید، بیوشیمی پزشکی نامیده می شود. بیوشیمی پزشکی خود به دو شاخه عمومی و کلینیکی تقسیم می شود. بیوشیمی عمومی عمدتا به ساختار و خواص ملکولهای تشکیل دهنده (بیوملکولها) و همچنین فرآیندهای حیاتی در حال انجام در بدن انسان می پردازد. بیوشیمی کلینیکی شاخه ای از بیوشیمی پزشکی است که مطالعات خود را بیشتر بر روی مایعات بدن انسان متمرکز نموده و نقش اصلی آن پی بردن به ماهیت طبیعی این مایعات و بررسی نمودن تغییرات آن در شرایط غیر طبیعی است. هدف اصلی بیوشیمی کلینیکی تشخیص اولیه، تایید، برآورد شدت، پیشرفت و پیگیری سیر درمان در بیماریهای مختلف می باشد.

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۲۹
ارديبهشت

منابع آزمون دکتری زیست شناسی بیوشیمی 


منابع کنکور دکتری زیست شناسی بیوشیمی


رشته بیوشیمی جزو رشته های امتحانی گروه علوم پایه است. با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 ، تمامی داوطلبانی که از تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند . رشته بیوشیمی در سال 96 در دوره هایروزانه ، نوبت دوم ، پیام نور ، پردیس خودگران و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو داشته است . در ادامه این مقاله به بررسی سوالات و منابع آزمون دکتری بیوشیمی می پردازیم .سوالات آزمون دکتری بیوشیمی

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۲۷
ارديبهشت

کنکور دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی

منابع آزمون دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی


رشته زیست شناسی میکروبیولوژی جزو رشته های امتحانی گروه علوم پایه است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 ، تمامی داوطلبانی که از تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند . رشته زیست شناسی میکروبیولوژی در سال 96 در دوره های روزانه ، نوبت دوم ، پردیس خودگران و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو داشته است . در ادامه این مقاله به بررسی سوالات و منابع آزمون دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی می پردازیم .سوالات آزمون دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۲۷
ارديبهشت

منابع آزمون دکتری زیست شناسی تکوین گیاهی

رشته زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی جزو رشته های امتحانی گروه علوم پایه است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 ، تمامی داوطلبانی که از تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند . رشتهزیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی در سال 96 در دوره های روزانه ، نوبت دوم و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو داشته است . در ادامه این مقاله به بررسی سوالات و منابع آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی می پردازیم .سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۲۷
ارديبهشت

کنکور دکتری زیست شناسی ژنتیک


منابع آزمون دکتری ژنتیک مولکولی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

زبان انگلیسی: 

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش امیرکبیر


استعداد تحصیلی: 

1ـ استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش امیرکبیر


مجموعه دروس در سطح کارشناسی:

بیوشیمی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- بیوشیمی عمومی (جلد 1 و 2) تالیف دکتر پرویز شهبازی، دکتر ناصر ملک نیا

3- مبانی بیوشیمی لنین جر، ترجمه دکتر رضا محمدی


بیوفیزیک:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- بیوفیزیک برای زندگی فرید سمسارها


منابع آزمون دکتری زیست شناسی ژنتیک مولکولی دانشگله سراسری

میکروبیولوژی:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

2- میکروبیولوژی عمومی، دکتر فریدون ملک زاده

3- بیوتکنولوژی میکروبی، دکتر فریدون ملک زاده

4- میکروبیولوژی جاوتز

5- میکروبیولوژی واکر

6- میکروب شناسی پزشکی، دکتر پرویز ادیب فر

7- ایمونولوژی ایوان رویت

8- ایمونولوژی استیتنر

9- ویروس شناسی فیلدز

10- ویروس شناسی فنز

11- تک یاخته شناسی، دکتر محمدی

12- میکروبیولوژی محیطی، آب، پساب و خاک، دکتر اشرف السادات نوحی

13- میکروبیولوژی، آقای دکتر آموزگار

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۲۷
ارديبهشت

منابع آزمون دکتری زیست شناسی ژنتیک ملکولی


منابع کنکور دکتری زیست شناسی ژنتیک مولکولی


رشته زیست شناسی ژنتیک ملکولی جزو رشته های امتحانی گروه علوم پایه است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 ، تمامی داوطلبانی که از تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند . رشته زیست شناسی ژنتیک ملکولی در سال 96 در دوره های روزانه ، نوبت دوم ، پردیس خودگران و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو داشته است . در ادامه این مقاله به بررسی سوالات و منابع آزمون دکتری زیست شناسی ژنتیک ملکولی می پردازیم .سوالات آزمون دکتری زیست شناسی ژنتیک ملکولی

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه
۲۵
ارديبهشت

دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی

معرفی رشته زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی - مقطع دکتری (Ph.D)

دوره دکتری فیزلوژی گیاهی(Ph.D) بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی این رشته است که به اعطای یک مدرک تصحیلی می انجامد و شامل مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی و پژوهشی است. 
از اهداف مهم این دوره، تامین هیات علمی برای مراکز آموزشی و پژوهشی و تربیت افرادی است که دارای تفکر خلاق بوده و بتوانند با درک مشکلات علمی جامعه به حل آن بپردازند. نوآوری و گسترش مرزهای دانش فیزیولوژی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و رسالت ویژه فارغ التحصیلان را تشکیل می دهد.

  • منابع آزمون علوم پایه منابع ازمون علوم پایه